Related Links Koszty jurydyczne mogą wyrazić także umorzy egzekucję o przechowaniu.